Betaalt u te veel premie voor uw zieke ex-werknemers?

Het kan zijn dat er te veel premie wordt berekend of dat u jarenlang te veel premie heeft betaald. Dit kan afhankelijk van een aantal factoren oplopen tot duizenden euro's. Aon helpt u graag te onderzoeken of ook u teveel heeft betaald. Dit kan tot 5 jaar terug en doen wij op no cure no pay basis.

Controleer uw beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2021

U heeft recent van de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2021 ontvangen, of ontvangt deze binnenkort. Net als elk jaar is het van groot belang de beschikking goed te controleren. Uit onderzoek van Aon blijkt dat bijna de helft van alle vastgestelde premiepercentages onjuist zijn. Door de complexiteit van de berekening worden door de Belastingdienst regelmatig fouten gemaakt. Dit kan betekenen dat u teveel premie betaalt voor uw zieke werknemers. Dit kan oplopen tot duizenden euro's.

Controle in 3 stappen:

1. Controleer beschikking Werkhervattingskas 2021 

Controleer op de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2021 of uw gedifferentieerde premieprecentage Whk hoger is dan 0,75%.

2. Ziet u verschillen? 

Twijfelt u, neem dan voor de zekerheid contact op voor een vrijblijvend advies.

3. Opdracht op basis van no cure, no pay 

Is uw gedifferentieerde premieprecentage Whk hoger dan 0,75%, vul dan de machtiging en akkoordverklaring in voor een no cure no pay controle. U ontvangt een rapport met de resultaten van de controle. U kunt ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

Waar moet u op letten

Bent u een grote werkgever met een een loonsom van meer dan € 3.460.000 en is in 2021 uw gedifferentieerde premieprecentage Whk hoger dan 0,75%, neem dan direct contact op voor een no cure, no pay controle.

Werkhervattingskas_2021_wat_moet_u_controleren

Complexe berekeningen

Het UWV registreert alle gegevens met betrekking tot de WGA en Ziektewetuitkeringen. Om uw schadelast te berekenen wordt er o.a. gekeken naar de hoogte van de uitkeringen, de ingangsdatum, het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw ex-medewerkers. Aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens uw premie berekend. Hieraan ligt een complexe berekening ten grondslag


Veelgemaakte fouten

Vanwege deze complexiteit worden door de Belastingdienst en in het verleden het UWV fouten gemaakt. De fouten hebben met name betrekking op:

  • Meenemen van uitkeringen die zijn ingegaan op het moment dat het dienstverband al was ontbonden (WGA vast) en die na de periode van nawerking (28 dagen) vallen (Ziektewet);
  • Meenemen van uitkeringen die vallen onder de no-risk polis;
  • Meenemen van uitkeringen als gevolg van ziekte door zwangerschap, bevalling en/of orgaandonatie.

Wanneer zinvol?

Organisaties met een loonsom tot € 346.000,- betalen een sectorpremie. Loonschade naar aanleiding van ziektegevallen worden niet doorbelast in de premie. Een controle is dan ook niet nodig. Bij een loonsom boven € 3.460.000,- heeft instroom in de WGA/Ziektewet grote gevolgen voor de premie. U betaalt dan mogelijk een veel te hoge premie. Een goede controle is dan van groot belang.

Aanmelden nog cure no pay controle

Hoe controleert Aon?

We starten het onderzoek door het opvragen van de zogenoemde instroomlijsten bij de Belastingdienst. Op deze instroomlijsten worden de werknemers met een ZW- of WGA- uitkering vermeld, die worden toegerekend aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Op basis van deze instroomlijsten stellen wij een checklist voor u samen. Vervolgens beoordelen wij in hoeverre de ZW- en WGA- uitkeringen terecht aan u zijn toegerekend. We controleren onder meer op juistheid en op mogelijke vrijstellingen en subsidies.


Onze output

Indien wij mogelijkheden voor besparingen signaleren, gaan wij in overleg met u over tot verdere actie. Hierbij kunt u denken aan het indienen van een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst. U ontvangt een rapport met de resultaten van de controle.


No cure no pay

We voeren de Gedifferentieerde Premiecontrole op no cure, no pay basis uit waarbij de verdiensten voor Aon eenmalig 35 procent van het op initiatief van Aon behaalde voordeel zijn. Behalve een beperkte tijdsinvestering heeft u verder geen kosten. Het genoemde no cure no pay-tarief is exclusief BTW.


Deelname

Wilt u de controle van uw beschikking over 2021 of voorgaande jaren uit laten voeren? Meld u dan nu aan voor de no cure nog pay controle.


Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Henri Damen

Sector Executive Onderwijs en Welzijn  

06 - 13817417 henri.damen@aon.nl