Uw kind goed verzekerd
op school vanaf € 26,-
per schooljaar

"Onze zoon heeft zijn fiets deze ochtend onbeschadigd in de fietsenstalling bij zijn school gestald. Einde van de middag vindt hij zijn fiets zwaar beschadigd terug. Wie gaat dit betalen?" De Aon scholierenverzekering biedt uitkomst als uw kind onder schooltijd betrokken raakt bij een ongeval, en bij schade aan zijn/haar eigendommen.

Nog meer voordelige verzekeringen afsluiten? Ga naar Aon Direct.

Ga naar Aon Direct

Gecombineerde verzekering voor leerlingen

Eigendommenverzekering

Dekking

Deze verzekering dekt diefstal en alle schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten.Ook gedekt is schade die ontstaat tijdens het vervoer rechtstreeks van huis naar school of omgekeerd, of naar andere plaatsen die door de school worden aangegeven, bijvoorbeeld bij excursies. De dekking geldt in heel Europa.

Verzekerd bedrag

Het maximale verzekerde bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen. Uitgezonderd zijn contant geld, waardepapieren en bijvoorbeeld paspoort of ID-kaart. Schade aan rijwielen is verzekerd tot € 250,-.

Eigen risico

Bij alle schades geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

Looptijd

De verzekering loopt een heel schooljaar, van 1 augustus tot 1 augustus. Als u de verzekering na 1 augustus afsluit dan betaalt u het premiebedrag naar rato. Na deze periode wordt de verzekering automatisch verlengd. De verzekering is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Is uw dochter of zoon geen leerling meer op het basis of voortgezet onderwijs? Dan is de dekking niet meer van kracht en zal de verzekering beëindigd moeten worden.

  • Alle schade aan kleding en eigendommen tijdens schooltijd gedekt
  • Inclusief diefstaldekking
Polisvoorwaarden Eigendommenverzekering

Ongevallen verzekering

Dekking

De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp na een ongeval. Voor blijvende invaliditeit kunt u kiezen voor een hoger verzekerd bedrag. De dekking geldt 24 uur per dag, elke dag van het jaar.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico.

Looptijd

De verzekering loopt een heel schooljaar, van 1 augustus tot 1 augustus. Als u de verzekering na 1 augustus afsluit dan betaalt u het premiebedrag naar rato. Na deze periode wordt de verzekering automatisch verlengd. De verzekering is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Is uw dochter of zoon geen leerling meer op het basis- of voortgezet onderwijs? Dan is de dekking niet meer van kracht en zal de verzekering beëindigd moeten worden.

  • Lage premie en uitgebreide dekking door collectieve inkoop
  • 24 uur per dag dekking
Polisvoorwaarden Ongevallenverzekering

Basispakket

Wat wordt vergoed?

Alle schade aan kleding en eigendommen
max € 500,- aan kleding
max € 250,- schade aan rijwielen

Inclusief diefstaldekking

Eigen risico | € 25,- per gebeurtenis

Tandheelkundige hulp | max € 1500,-

Blijvende invaliteit

max € 50.000,-

€ 26,- per schooljaar

Bereken premie

Pluspakket

Wat wordt vergoed?

Alle schade aan kleding en eigendommen
max € 500,- aan kleding
max € 250,- schade aan rijwielen

Inclusief diefstaldekking

Eigen risico | € 25,- per gebeurtenis

Tandheelkundige hulp | max € 1500,-

Blijvende invaliteit

max € 125.000,-

€ 38,50- per schooljaar

Bereken premie
Wat wordt vergoed?BasispakketPluspakket
Alle schade aan kleding en eigendommen
max. € 500,- aan eigendommen
max. € 250,- schade aan rijwielen
Inclusief diefstaldekking
Eigen risico | € 50,- per gebeurtenis
Tandheelkundige hulp | max. € 1.500,-
Geneeskundige kosten | max. € 1.000,-
Overlijden | € 2.500,-
Blijvende invaliditeit max. € 50.000,- max. € 125.000,-
€ 26,- per schooljaar
Bereken premie
€  38,50 per schooljaar
Bereken premie

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze verzekering? Raadpleeg onze veelgestelde vragen.