Inventaris-,
digitale leermiddelen-
en elektronicaverzekering

Door een brand is de helft van onze lokalen plus de inventaris verwoest. De school moet tijdelijk dicht en de schade is enorm. De 'eerste inrichting' wordt vergoed door de gemeente. Maar hoe zit dat met de rest? Wie gaat dat betalen?

Waar is de verzekering voor bedoeld?

Deze polis dekt de risico's van schade aan inventaris, digitale leermiddelen en elektronica. Het gaat dan om materieel in de schoolgebouwen dat door de onderwijsinstelling zelf is aangeschaft en betaald. Dit is de zogeheten 'tweede inrichting'. Materieel dat is betaald met overheidsmiddelen (de 'eerste inrichting') valt niet onder deze verzekering. De dekking geldt voor:

  • Diefstal en beschadiging van digitale leermiddelen en elektronica
  • Inventaris van de school, ook wanneer deze zich (tijdelijk) binnen andere locaties bevindt

Hoeveel kost dit voor uw organisatie?

Online uw premie berekenen is op dit moment nog niet mogelijk. Neem daarom contact op met Aon, 088 - 810 81 71 of ondernemingen.team1@aon.nl.

De belangrijkste vergoedingen

  • Schade aan inventaris door onder meer brand, blikseminslag, inbraak of storm.
  • Schade aan digitale leermiddelen en andere elektronica in de school of het onderwijsbureau ongeacht de oorzaak.
  • Kosten voor noodvoorzieningen, vervoer, opslag en opruimen

Eerste en tweede inrichting

Wilt u een verzekering afsluiten voor uw tweede inrichting? Kijk dan eerst wat uw gemeente heeft geregeld. In de Handleiding Brandrisico's leest u een stappenplan daarvoor. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Aon.