Geld- en fraude-
verzekering

Triest maar waar: ruim 50% van alle non-profit instellingen in Nederland is de afgelopen jaren slachtoffer geworden van diefstal, fraude, zelfverrijking of gesjoemel met subsidies. Soms met enorme gevolgen.

Waar is de verzekering voor bedoeld?

Een geldverzekering beschermt uw schoolbestuur en oudercommissie tegen financiële schade door agressieve criminele handelingen, zoals overvallen, waarbij contant geld verloren gaat. Dit geldt op school, maar ook bij het vervoeren van geld of waardepapieren. Met de fraudeverzekering is uw onderwijsinstelling verzekerd tegen schade door fraude, zoals onder meer:

  • Verduistering
  • Valsheid in geschrifte
  • Oplichting
  • Diefstal

Hoeveel kost dit voor uw organisatie?

Bereken direct online wat deze verzekering voor uw organisatie zou kosten.

Premie berekenen

De belangrijkste vergoedingen

De volgende situaties vallen onder de dekking:

  • De geldverzekering omvat onder meer dekking voor het verloren gaan van geld en andere waardepapieren in het hoofdgebouw van de school. Dit geldt ook voor een kluis die het schoolbestuur heeft bij een bank
  • Geld of waardepapieren die worden bewaard op school, zijn bij verdwijning gedekt tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis
  • Beroving, afpersing, diefstal, verduistering, zakkenrollen of het verloren raken van geld of waardepapieren tijdens het vervoer, tot een maximum van € 5.000,-
  • De fraudeverzekering dekt de directe schade die de verzekerde lijdt door het verloren gaan van een banksaldo. Maar ook de schade die de verzekerde lijdt door het ontstaan van een eventuele schuld als gevolg van fraude
  • Schade ontstaan door fraude en oplichting, tot € 475.000,- per gebeurtenis

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze verzekering? Bekijk de uitgebreide productinformatie hieronder, of raadpleeg onze veelgestelde vragen.