Aansprakelijkheids-
verzekering

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van uw personeel en leerlingen. Hierdoor is de kwetsbaarheid van uw school groot. Eén ongelukkig voorval kan grote gevolgen hebben voor uw onderwijsinstelling. Het is daarom noodzakelijk dat u de aansprakelijkheid van uw onderwijsinstelling goed regelt.

Waar is de verzekering voor bedoeld?

Onze aansprakelijkheidsverzekering is speciaal voor onderwijsinstellingen samengesteld. Deze verzekering vergoedt de schade waar uw onderwijsinstelling aansprakelijk voor is. Ook gevolgen van de schade worden vergoed. U kunt hierbij denken aan:

  • Conflicten met ouders, bijvoorbeeld over onjuist schooladvies
  • Claims van uw (voormalige) medewerkers
  • Schade die ontstaan is vóór de ingangsdatum, waarvan u niet op de hoogte bent

Hoeveel kost dit uw organisatie?

De premie is afhankelijk van uw schadeverloop over de afgelopen jaren en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door verzekeraar. Bereken direct online wat deze verzekering uw organisatie zou kosten.

Premie berekenen

De belangrijkste vergoedingen

  • Schade die binnen of buiten uw schoolterrein is ontstaan.
  • Schade die veroorzaakt is door een leerling. Wettelijk zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen tot 16 jaar. In de praktijk geeft dit regelmatig problemen. Veroorzaakt een leerling tijdens schoolactiviteiten schade en hebben de ouders hier niets voor geregeld? Dan biedt deze verzekering uitkomst.
  • De kosten om u te verdedigen bij juridische kwesties. Bijvoorbeeld de kosten van een advocaat en het proces.
  • De leerlingen die stages of leerwerktrajecten volgen zijn verzekerd, ook in het buitenland.
  • Wettelijk mogen niet alle leerkrachten medische hulp bieden. Van leerkrachten die dat wél mogen, vraagt men steeds vaker medische hulp. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd toedienen van medicijnen. Gevolgen vanwege onjuiste hulp worden vergoed.
  • Gaan uw leerlingen op excursie naar het buitenland? Of ondernemen ze een educatieve reis? Onderwijsinstellingen in Nederland hebben wereldwijde dekking (exclusief Verenigde Staten en Canada).

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze verzekering? Bekijk de uitgebreide productinformatie hieronder, of raadpleeg onze veelgestelde vragen.

Uitgebreide productinformatie?