Waarborg de
financiële positie van
samenwerkings-
verbanden

Speciaal voor samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs is een verzekeringsaanbod ontwikkeld. Samengesteld op basis van onze expertise en ruime ervaring in de onderwijsbranche. Verzekeringen met uitgebreide dekkingen waarmee de financiële positie wordt gewaarborgd.

Samenwerkingsverbanden

In februari 2013 is de eerste voortgangsrapportage passend onderwijs verschenen. Hiervoor zijn inmiddels samenwerkingsverbanden opgericht. Scholen moeten een passende plek zoeken voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn op de school van aanmelding of op een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverbanden hebben wettelijke taken

Deze taken nemen risico's met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Veel van de risico's zijn prima verzekerbaar en beschermen de financiële positie van een samenwerkingsverband maar ook bestuurders privé.

De voornaamste taken zijn:

  • Opstellen van een ondersteuningsplan
  • Beoordelen of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal onderwijs
  • Verantwoording van het beleid afleggen in een jaarverslag

Welke verzekeringen zijn van belang voor samenwerkingsverbanden?

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Volgens de wet is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten. Of voor zaken waar de bestuurder zakelijk verantwoordelijk voor is. Bij een aanspraak komt direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten bij dergelijke claims kunnen snel hoog oplopen. Naast de geclaimde schadebedrag heeft u ook te maken met bijvoorbeeld de verdedigingskosten.

  • Beroepsaansprakelijkheid

De samenwerkingsverbanden geven veel adviezen en dragen een grote verantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel is de verantwoordelijkheid om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Helaas komt het voor dat niet alle betrokkenen het eens zijn over een genomen besluit. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

  • Bedrijfsaansprakelijkheid

Als bestuurders of medewerkers van een samenwerkingsverband schade veroorzaken, dan biedt de particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen dekking. Ook de verzekeringen van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband bieden geen uitkomst. Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de werkgeversaansprakelijkheid ook een aandachtspunt.

Verzekering aanvragen

Vraag de benodigde verzekeringen aan zodat uw samenwerkingsverband geen risico loopt. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met het School Ondersteuningsplan (SOP) naar onderwijs@aon.nl.

Wat kan Aon voor u betekenen?

De onderwijsspecialisten van Aon denken graag met u mee. Door hun expertise en ruime ervaring kunt u vertrouwen op een deskundig advies.

Regel het afdekken van uw risico's goed, vraag Aon om advies. Neem contact op met onze onderwijsspecialisten. Ook wanneer het gaat om risico's als verzuim, ongevallen, inventaris, etc. bent u bij Aon aan het goede adres.