Zit u (ook) in de fuik van het Vervangingsfonds?

29-01-2018

Door Henri Damen

Diverse blogs heb ik er al aan gewijd: het Vervangingsfonds. Deze gingen over verschillende aspecten, zoals uw verzuimcijfers en uw ‘verzekerbaarheid’ als dit vangnet straks wegvalt. Nu steeds concreter over alternatieven wordt gesproken ben ik benieuwd: als u de kans krijgt om u te ontdoen van de benauwende administratieve rompslomp, de onzekerheid over de uitkeringen en de zaak hoge kosten, wat gaat ú dan doen?

Eerlijke, gelijke omstandigheden?

Bij de opvolging van het Vervangingsfonds is namelijk iets wonderlijks aan de hand. De vier meest besproken alternatieven komen van het Vervangingsfonds zelf! Daar is op zich niks mis mee, mits private partijen maar de kans krijgen om óók een voorstel te doen. Onder eerlijke, gelijke omstandigheden.

Aanbesteden of niet…

Bij dat laatste heb ik grote vraagtekens. Het Vervangingsfonds claimt namelijk dat zij een ’wettelijke taak‘ uitvoert en dat u daarom, als u voor een van hun opties kiest, niet hoeft aan te besteden. Dat klinkt prettig, want aanbesteden is per definitie tijdrovend en gedoe: wil je per 1 januari van een nieuw jaar een dienst inkopen, dan moet je al vóór de vorige zomervakantie de aanbesteding in gang zetten. Alleen dán ben je doorgaans op tijd om op te zeggen. Dat kan immers pas begin november. Die krappe overstap-‘window’ schrikt veel onderwijsinstellingen af, waardoor ze het er maar bij laten. “Te veel gedoe.”

Twee private alternatieven

In de private markt zijn er 2 alternatieven voor het Vervangingsfonds. Allereerst de Stop Loss-verzekering, die een eigen risico kent in geld. De tweede is een ‘conventionele’ polis met een eigen risico in tijd: hier gelden wachtdagen per ziektegeval.

Beide private verzekeringen dekken ook het ‘uitlooprisico’: als u aan het eind van het jaar uw verzekering beëindigt, worden eventuele reeds ziek gemelde medewerkers doorbetaald tot ze beter zijn. Het Vervangingsfonds biedt die zekerheid niet: zodra u daar opzegt, stopt de uitkering meteen. En doordat de nieuwe private verzekering bestaande gevallen in beginsel niet overneemt, heeft u bij overstap dus tijdelijk een ‘dekkingskloof’ van een jaar.

Wilt u uit het Vervangingsfonds?

Veel schooldirecteuren vinden dat maar eng. In het onderwijs houden we van zekerheid, nietwaar? Daardoor accepteren we de situatie tegen de gestelde voorwaarden. Met alle administratieve rompslomp en onnodig hoge kosten van dien. En verandert er netto niks!

Wilt u toch weg bij het Vervangingsfonds, dan help en adviseer ik u daar graag bij. Hier alvast de eerste tip: begin op tijd!

Als u het me laat weten, graag! Dan vinden we samen een oplossing!

Wilt u ook advies over de overstap vanuit het vervangingsfonds?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.