‘Wat, moet ik ook mijn verzékeringen aanbesteden?’

31-01-2017

Door Henri Damen

Vorige week heb ik geschreven over de basiseisen rond aanbesteden. We hebben geconcludeerd dat uw school aanbesteding plichtig kan zijn voor diensten die u inkoopt voor een bedrag vanaf EUR 30.000 (nationaal aanbesteden). Boven de EUR 209.000 moet u zelfs Europees aanbesteden.

Serieuze zaak

Ook verzekeringen kunnen daaronder vallen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de WGA ERD-polis, of straks (als een alternatief van het Vervangingsfonds) een verzuimverzekering. Maar ook uw collectieve IPAP-polis is sneller aanbestedingsplichtig dan u denkt.

Dat is een serieuze zaak. Steeds vaker hoor ik van relaties dat hun accountant bij de controle van de jaarrekening opmerkingen maakt als het aanbestedingsbeleid te wensen over laat. Het kan zelfs gebeuren dat de accountant hierover een aantekening opneemt in zijn accountantsverklaring, of in een uiterste geval geen goedkeurende verklaring afgeeft.

Al gauw 5 maanden!

Het is ook niet eenvoudig, zo’n aanbesteding. Er gelden allerlei eisen en plichten, en zo’n traject duurt al snel 5 maanden. Wilt u een product of dienst bestellen die aanbestedingsplichtig is, begin dan op tijd, rekening houdend met opzeg-/uittreedtermijnen én (grote) schoolvakanties. Plus: denk ook aan de inspraakronde van de P(G)MR!

Geen haast, of toch…?

Heeft dat haast dan? Nou, soms wel! Bent u nu nog publiek verzekerd maar wilt u eigenrisicodrager worden voor WGA en Ziektewet, dan kunt u per 1 juli uittreden. Echter, de Belastingdienst moet dat uiterlijk 1 april weten (geen geintje!). Of anders de route van 1 januari 2018, maar dan moet het besluit voor 1 oktober 2017 zijn genomen, en dat is redelijk snel na de zomervakantie. Dan kunt u maar beter nú alvast starten met uw aanbestedingsprocedure.

Unieke oplossing

Aon helpt u graag bij het plannen en doorlopen van uw aanbestedingen. Hoe? Dat vertel ik u met plezier in een persoonlijk gesprek. Dit kan ik alvast verklappen: wij hebben daarvoor een unieke oplossing, waarbij u optimaal profiteert van de voordelen van samenwerken met Aon.

Laat u het me weten zodra u daar aan toe bent?

Meer weten over Aon en hulp bij aanbestedingen?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.