“WA valt niet onder de AVB”

08-02-2017

Door Henri Damen

Er heerst een gek misverstand op veel scholen. Niets schokkend, maar wel belangrijk voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verzekeringen van uw instelling. Wat is het geval: ik hoor nogal eens dat mensen de begrippen AVB en WA-verzekering door elkaar gebruiken. Terwijl dat toch echt twee héél verschillende dingen zijn. Die wil je niet door elkaar halen, zeker niet in arbeids- of stageovereenkomsten.

Het zit zo: als organisatie heeft u – als het goed is, maar daar ga ik even van uit – een AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven (AVB). In de volksmond heet die onder bestuurders vaak simpelweg ‘WA-verzekering’. Begrijpelijk, maar niet correct!

AVB: voor schades op en rond het werk

Een AVB is een AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven. Dit is een verzekering die u als verzekerde (organisatie) beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven de eventuele letselschade en/of zaakschade die de verzekerde (u of uw medewerkers) veroorzaken aan anderen. Opzettelijk veroorzaakte schade is niet verzekerd, net zo min als schade aan gehuurde zaken.

WA-verzekering: voor schades in het verkeer

Dan de WA-verzekering: een WA-verzekering staat voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. De wetten die hierbij betrokken zijn, zijn de WAM (wet aansprakelijkheid motorrijtuigen) en de Wegen VerkeersWet, en dan met name artikel 185 van de WVW. Motorrijtuigen zijn daarbij: ‘alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning’. Een WA-verzekering slaat dus specifiek op de aansprakelijkheid van bestuurders van motorrijtuigen – een nuance die veel mensen over het hoofd zien. 

Kijk dus uit dat u in uw arbeids- of stageovereenkomsten uw medewerkers geen dekking van WA-verzekeringen belooft waar u AVB-verzekering bedoelt. Dat kan in specifieke gevallen leiden tot misverstanden, schrijnende situaties of soms zelfs ronduit giftige discussies.

Deze uitleg, waar vakidioten ongetwijfeld nog allerlei nuances aan kunnen geven, helpt u hopelijk om uw verzekeringen nog beter te kiezen én correct te communiceren naar uw mensen.Wilt u meer uitleg of advies, meld het me dan persoonlijk. Ik help u graag!

Wilt u ook uw AVB en uw WA-verzekering goed uit elkaar houden?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.