"WA valt niet onder AVB
De juiste verzekering voor de juiste aansprakelijkheid" 

Door Henri Damen

Op veel scholen heerst een misverstand. Niets schokkends, maar wel belangrijk als u verantwoordelijk bent voor de verzekeringen van uw instelling. Wat is het geval: ik hoor nogal eens dat mensen de begrippen AVB en WA-verzekering door elkaar gebruiken. Terwijl dat toch echt twee heel verschillende dingen zijn, die u beter niet met elkaar kunt verwarren. 

Als organisatie heeft u – als het goed is, maar daar ga ik even vanuit – een AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven (AVB) afgesloten. Deze wordt door mijn contactpersonen bij onderwijsinstellingen vaak simpelweg de WA-verzekering genoemd. Begrijpelijk, maar niet correct. Want de dekking is allesbehalve hetzelfde en daar loopt u in de praktijk liever niet tegenaan.

AVB: voor schades op en rond het werk

Met de AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven (AVB) verzekert u uw organisatie tegen het aansprakelijkheidsrisico. Dat betekent dat de AVB in de meeste gevallen de letsel- en/of zaakschade vergoedt die door u of een van uw medewerkers is veroorzaakt aan of bij iemand anders. Letselschade is hierbij de lichamelijke en/of geestelijke schade aan een persoon. Met zaakschade bedoelen we de kosten voor het repareren, herstellen of vervangen van bijvoorbeeld een pand, voertuig of machine. Opzettelijk veroorzaakte schade valt overigens nooit onder deze verzekering.

WA-verzekering: voor schades in het verkeer

Dan de WA-verzekering. ‘WA’ staat voor wettelijke aansprakelijkheid, maar dan wel specifiek de aansprakelijkheid van bestuurders van motorrijtuigen. Een nuance die veel mensen over het hoofd zien, maar die nu juist het grote verschil maakt. De wetten die hierbij betrokken zijn, zijn de wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) en de Wegenverkeerswet (WVW). Het gaat hierbij om alle motorrijtuigen; dus niet alleen een auto, bus of motor; maar bijvoorbeeld ook een heftruck of tractor. Zelfs de stint valt hieronder.

Let op bij arbeidsovereenkomsten

Een specifiek aandachtspunt bij deze verzekeringen: zorg dat u uw medewerkers in de arbeids- of stageovereenkomst geen dekking van een WA-verzekering belooft, terwijl u de AVB bedoelt. Dat kan in specifieke gevallen leiden tot misverstanden, heftige discussies of soms zelfs ronduit schrijnende situaties. En dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Zeker weten dat u het goed heeft geregeld

Deze uitleg, waar deskundigen ongetwijfeld nog allerlei nuances aan kunnen geven, helpt u hopelijk om uw verzekeringen nog beter te kiezen én correct te communiceren naar uw mensen. Wilt u meer uitleg, of advies over uw eigen AVB en WA-verzekering? Neem dan contact met mij op, via 06 – 138 174 17 of henri.damen@aon.nl. Ik help u graag!