Het Vervangingsfonds in beweging: alle focus op 'goed werkgeverschap'

08-03-2017

Door Henri Damen

U weet natuurlijk al dat het Vervangingsfonds zich anders gaat inrichten. Ik heb daar vaker over geblogd. Maar het blijft complexe en veranderlijke materie. Dus schaamt u zich niet als u dit dossier tot nu toe voor u uit hebt geschoven…

Maar eerlijk is eerlijk: de tijd begint wel een beetje te dringen. Weet u al hoe u uw nieuwe risico’s gaat opvangen? Wordt u eigenrisicodrager? Of kiest u liever een andere oplossing?

Vruchten plukken

Wat u ook kiest: de veranderingen bij het Vervangingsfonds geven u meer dan ooit de kans om de vruchten te plukken van ‘goed werkgeverschap’. U kunt bewust beleid gaan voeren voor de omgang met loondoorbetalingsverplichting en de wet- en regelgeving rond begeleiding van zieke medewerkers. Dat heeft direct invloed op allerlei zaken en verantwoordelijkheden:

  • Uw arbo-beleid.
  • Uw ziekmeldingen en casemanagement rond zieke medewerkers.
  • Het beheersen van uw verzuimkosten.
  • Het inschatten (en afdekken) van de risico’s van langdurige ziekte (>2 jaar).
  • Het correct voeren van dossiers en het vermijden van mogelijke loonsancties.
  • Het correct toepassen van de WWZ, inclusief de transitievergoeding.
  • De hoogte van uw Ziektewetpremie als een tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat (of wordt u eigenrisicodrager)?
  • De hoogte van uw WGA-premie als een vaste medewerker ziek uit dienst gaat (of wordt u eigenrisicodrager)?
  • En wat als een ex-medewerker een WGA-status heeft – is herkeuring mogelijk?

Topprioriteit

Aan u de taak om al deze zaken goed in de grip te hebben. Dat wordt naar mijn mening een van de topprioriteiten voor onderwijsbestuurders: om de juiste kennis aan te haken zodat u uw ziektelasten tot het minimum kunt beperken. Immers: 80 tot 85% van uw lumpsum-vergoeding gaat naar personeel. Elke procent besparing kunt u direct gebruiken voor uw primaire proces: lesgeven…

Ziet u dit anders? Laat het mij weten, dan vertel ik u graag hoe Aon u op dit dossier kan helpen. Ja, ook op het gebied van verzuim en inkomen – daar ben ik de afgelopen jaren speciaal op bijgeschoold. Ik zie ernaar uit om daarover met u te sparren!

Wilt u ook de juiste keuze maken rond het vervangingsfonds?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.