Toezicht bij schoolactiviteiten: hoeveel is ‘voldoende’?

09-10-2017

Door Henri Damen

Eind vorig schooljaar speelde er vlak voor de vakanties een belangrijke rechtszaak tegen een aantal leerkrachten en badmeesters. U weet vast waar ik het over heb: het tragisch verdrinken van een Syrisch meisje tijdens de schoolzwemles. Zij kon nog niet zwemmen, was tijdens een moment van onoplettendheid van de badmeesters in het diepe bad terecht gekomen en daar reddeloos verdronken.

Toezichttaak niet goed uitgevoerd

Het OM klaagde niet de school en het zwembad aan – de procedures waren duidelijk en goed –. Het OM stelde dat vooral de badmeesters hun toezichttaak niet goed hadden uitgevoerd. De rechter was het daarmee eens: die veroordeelde de drie badmeesters tot taakstraffen van 60 uur wegens ‘te routinematig handelen’.

Opvallend veel vragen

Was die uitspraak terecht? Dat is aan de hogere rechter (er komt nog een hoger beroep). Persoonlijk vind ik deze hele situatie voor álle betrokkenen tragisch. Sindsdien krijgen we opvallend veel vragen van scholen over de aansprakelijkheidsverzekering. Voor wie geldt die, bij welke activiteiten? En hoeveel toezicht moeten we houden?

Voor wie en wanneer?

Het antwoord op alle drie die vragen is feitelijk heel simpel. Allereerst: bij Aon geldt de aansprakelijkheidsverzekering van de school voor de school, de leerkrachten, eventuele andere medewerkers, de leerlingen en gasten. Als verzekerde activiteit/doel staat genoemd dat het moet gaan om basis- en voortgezet onderwijs ‘en alle daarbij behorende activiteiten die in het lesprogramma zijn opgenomen’. (Let op: zo geldt dat bij ons; niet elke verzekeraar biedt dezelfde dekking.)

‘Voldoende’ toezicht, wat is dat?

Over het toezicht zeggen de voorwaarden dat dit ‘voldoende’ moet zijn. Hoeveel precies, daarvoor is geen wettelijke norm; dat kan per activiteit enorm verschillen. Op het schoolplein is ‘voldoende toezicht houden’ nu eenmaal makkelijker dan bijvoorbeeld tijdens een excursie in een bos. U dient zelf na te denken wat passend is. Tip: werk bij buitenschoolse activiteiten het liefst met professionals, bijvoorbeeld als u een sport- en speldag houdt of een dagje wilt gaan zeilen met groep 4. Dit laatste is sowieso niet echt aan te raden.

Doet u mij een lol en deelt u deze blog a.u.b. binnen uw team en lees ook mijn eerdere blogs hierover op www.aononderwijs.nl onder het kopje Nieuws. En neem gerust contact met me op als u twijfelt over de risico’s of het vereiste toezicht bij een voorgenomen schooluitje. ’s Ochtends bellen betekent meestal nog diezelfde dag antwoord. Het is belangrijk genoeg!

Wilt u ook ‘voldoende toezicht’ bij uw schoolactiviteiten?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.