School & aansprakelijkheid: Hoe zit dat bij stages?

13-08-2015

Als schoolbestuurder bent u verantwoordelijk voor wat er op of namens uw school gebeurt. Maar bent u daarmee ook altijd aansprakelijk? Hoe zit dat bijvoorbeeld bij stages en leerwerktrajecten? Aon legt uit.

De aansprakelijkheid bij stages is voor schoolbestuurders een terugkerend lastig onderwerp. Begrijpelijk, want de vragen zijn complex. Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als een stagiair schade toebrengt aan derden? Of als er sprake is van schade aan het stagebedrijf? En wat als de stagiair zelf schade oploopt?

Bij stages heb je te maken met veel verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Van diverse betrokken partijen én hun afzonderlijke verzekeraars. Als er geen overeenkomst wordt opgesteld, is het stagebedrijf in beginsel wettelijk aansprakelijk. Voor het afdekken van diverse schades hebben veel stagebedrijven doorgaans zelf een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zijn er bedrijven die prachtige stageplaatsen zouden kunnen bieden, maar die daar van af zien omdat ze het aansprakelijkheidsrisico niet willen lopen.

Stage-overeenkomst

Om deze bedrijven tegemoet te komen, en ze toch stageplaatsen te laten bieden, hebben scholen mogelijkheid om die aansprakelijkheid op zich nemen via een stage-overeenkomst. Daarin vrijwaart de school het stagebedrijf van eventuele aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot de stagiair.
Van groot belang is wel dat de stage-overeenkomst in lijn is met de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit om te voorkomen dat de school meer aansprakelijkheidsrisico's naar zich toetrekt dan de verzekering dekt.

Meer weten?

Maakt u gebruik van stage-overeenkomsten? Vraag dan uw adviseur of verzekeraar te beoordelen of deze goed aansluiten op uw algemene aansprakelijkheidsverzekering. De Aon onderwijsspecialisten vertellen u daar graag alles over.

Aansprakelijk gesteld?

Wordt uw school aansprakelijk gesteld voor een schade, erken of ontken dan nooit op voorhand de aansprakelijkheid. Neem direct contact op met uw adviseur of verzekeraar en draag de zaak aan hen over. Erkent u te snel de aansprakelijkheid, dan kan dit voor u extra kosten betekenen, en/of leiden tot premiestijging.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl