Scholen en aansprakelijkheid: van 'zwart/wit' tot 'broodje aap'…

14-06-2017

Door Henri Damen

Vorige week donderdag was het weer zo ver: een telefoontje van een schoolbestuur dat flink omhoog zat. Ze hadden zich met hun Raad van Toezicht verdiept in hun risicobeheersing en hadden wat vragen over hun verzekeringen. Voornamelijk met betrekking tot hun aansprakelijkheid rond ongevallen met leerlingen, binnen en buiten schooltijd.

Een goede, veelvoorkomende vraag. Veel dingen in Nederland zijn kraakhelder geregeld. Maar aansprakelijkheid is als ‘Ado uit’: altijd lastig! Aansprakelijkheid is een rekbaar begrip en valt moeilijk te kaderen. Geen twee situaties zijn gelijk. Bovendien ontwikkelt de jurisprudentie voortdurend. Ook vervagen bepaalde normen. Terecht of onterecht? Je moet het per geval beoordelen. Alleen dan kun je écht goed bepalen of een organisatie, zoals uw school, aansprakelijk is.

Bijvoorbeeld: wanneer begint de aansprakelijkheid van een school voor zijn leerlingen? Is dat zodra ze op school aankomen? Of al eerder, als ze van huis vertrekken? Daarover hoor je veel ‘broodje aap’-verhalen. Het meest hardnekkige is wel deze: ‘Als school ben je aansprakelijk voor je leerlingen van een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd’.

Onzin natuurlijk. Zo zwart/wit is het niet. Want wat kunt u als schoolbestuurder er aan doen als een leerling op weg naar school narigheid veroorzaakt? Net zo goed als dat u niet van iedere verantwoordelijkheid bent ontheven als een leerling na de laatste bel nog een half uur op school blijft rondhangen.

Zelf hanteer ik deze regel: ‘Zodra de kinderen onder uw toezicht staan, kunt u aansprakelijk zijn voor schade die het kind of uw medewerker oploopt.’ Let wel: kúnt. Want staan de ouders nog op uw schoolplein terwijl het kind schade toebrengt aan een ander, dan is in mijn beleving in veel situaties toch echt die ouder aansprakelijk – niet uw school!

Is dat zielig voor de ouders? Welnee. Verzekeraars bieden een heel scala aan dekkingen die scholieren desgewenst 24/7 beschermen. Thuis, onderweg, op school, op excursie – tegen ongevallen, aansprakelijkheid, medische kosten… zegt u het maar. Maar is het ook nodig? En moet uw school daar altijd de kosten voor dragen? Ik denk het niet.

Wat ik schoolbestuurders dringend wil aanraden, is duidelijk te communiceren naar de ouders welke verzekeringen de school heeft voor leerlingen. Voor de risico’s die niet verzekerd zijn, kunnen de ouders dan desgewenst zelf nog een verzekering afsluiten.

Dat zei ik ook tegen de bestuurders tegenover me. Ze waren er blij mee. Even had het bij ze geknaagd. ‘Zijn we niet te karig nu, te streng?’ Mijn uitleg gaf ze helderheid. Open en eerlijk vertellen welke dekkingen je biedt, dáár begint het mee.

Wilt u ook uw schoolverzekeringen tegen het licht houden?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.