Samenwerkingsverbanden passend onderwijs: een jaar later

11-01-2016

Sinds augustus 2014 zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs actief. Destijds zijn de belangrijkste risico's van deze nieuwe verbanden goed afgedekt. Inmiddels zijn we een jaar verder en brengen nieuwe ontwikkelingen nieuwe risico's. Aon licht er hier graag drie voor u toe.

1. Werkgeversrisico's eigen personeel

  • Reizen. Vanwege jurisprudentie en aangescherpte wetgeving is het sterker dan ooit aanbevolen om passende verzekeringen af te sluiten voor woon-werkverkeer en reizen onder werktijd (zeker voor ambulante medewerkers).
  • Ziekte. In het primair onderwijs vallen leerkrachten onder het vervangingsfonds bij ziekte en krijgen zij daaruit hun salaris doorbetaald. Het bevoegd gezag krijgt de vervangingskosten vervolgens vergoed. Maar let op: de samenwerkingsverbanden vallen niet onder deze regeling. Als een samenwerkingsverband personeel in loondienst heeft, ligt de verplichting van loondoorbetaling daar ook. Een oplossing om deze verplichting anders te regelen is een verzuimverzekering. Deze zijn er in diverse varianten.
  • Aansprakelijkheid. Medewerkers kunnen een schade oplopen. Hiervoor kunnen ze de werkgever aansprakelijk stellen. Volgens de wet ligt dit risico bij de werkgever. Samenwerkingsverbanden met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn hiervoor gedekt. Heeft uw samenwerkingsverband deze dekking niet, dan loopt u daar een risico.

Claimcultuur stijgt

Er zijn al diverse rechtszaken geweest in het passend onderwijs. Ook de bekende rechtsbijstandsverzekeraars (ARAG en DAS) zien een stijging van claims, onder meer over de toekenning van budgetten. Als samenwerkingsverband passend onderwijs kun je dat afdekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Strenge regels privacywetgeving

De nationale en Europese regels over privacybescherming en veilige omgang met persoonsgegevens worden in hoog tempo strenger. Ook scholen moeten steeds meer doen om hun persoonsdata te beveiligen. Niet alleen moet hun eigen beveiliging op orde zijn; ze moeten ook aantoonbaar in actie komen als er sprake is van een hack of verlies van persoonsdata. En de boetes? Die liegen er niet om!

Reguliere verzekeringen bieden doorgaans geen dekking tegen de hoge kosten die u in zulke gevallen voor de kiezen krijgt. Daarvoor zijn er sinds kort speciale cyberriskpolissen. Die bieden wél adequate dekking tegen deze nieuwe risico's.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl