Samenwerkingsverbanden in de puberale fase – wat nu?

09-04-2018

Door Henri Damen

We zijn nu een paar jaar onderweg met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Een leerzame periode, ook op het gebied van de specifieke risico’s en verzekeringen. In deze blog vertel ik u daar meer over, op basis van mijn ervaringen tot nu toe.

Wat blijkt: veel samenwerkingsverbanden zijn nog echt zoekende als het gaat om schades en aansprakelijkheid. Ze zijn een eigen rechtspersoon maar hebben nog lang niet altijd het juiste risicobewustzijn. Het lijken wel pubers!

‘Supertrio’ als basis

Daarom adviseren wij altijd vanaf dag 1 het verzekerings-‘supertrio’: Bedrijfs-, Beroeps- én Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarmee dek je de blinden vlekken en grijze gebieden af die er kunnen zijn tussen de bestaande polissen van de deelnemende partners.

Vier volwassen verantwoordelijkheden

Nu het fenomeen samenwerkingsverbanden doorgroeit, en in de puberteit belanden, krijgen ze ook te maken met ‘volwassen’ risico’s en aansprakelijkheden. Die stuk voor stuk uw aandacht verdienen. Dat zijn er vele, maar ik noem nog vier nieuwe:

  • Cyber: uw samenwerkingsverband beheert privacygevoelige informatie. Als die bij een datalek op straat komt te liggen, kan dat grote gevolgen hebben.
  • Verkeer/SVI+: als uw samenwerkingsverband personeel op de loonlijst heeft, bent u daarvoor ook verantwoordelijk bij verkeersdeelname. Kijkt u maar naar de bijbehorende jurisprudentie, zoals het belangrijke Arena Arrest...
  • Loondoorbetaling bij ziekte: heeft u werknemers in loondienst, hoe is dan de loondoorbetaling bij ziekte geregeld: via een reservering in de begroting? En heeft u daarvoor genoeg reserves, ook voor de inhuur van vervangende capaciteit?
  • Detachering: heeft u als samenwerkingsverband medewerkers aan de slag op basis van een detacheringsovereenkomst? Het schoolbestuur blijft dan de werkgever. Zorg dus dat u ook zaken zoals loondoorbetaling bij ziekte en eventuele re-integratie (en alle daarbij behorende kosten) onderling goed regelt en zo nodig verzekert.

Samenwerkingsverbanden groeien richting volwassenheid. Net als pubers gaat het daarbij om ‘leren van risico’s’ en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheidsbesef. Nog vaak gaat dat met vallen en opstaan. Maar onder liefdevolle begeleiding groeit zo’n puber uit tot een verstandige en verantwoordelijke volwassene. Liefst zonder al te veel kleerscheuren.

Wilt u uw samenwerkingsverband ook volwassen verzekeren?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.