Pas op: beroepsziekten! Zorgverlof uitgebreid

13-08-2015

Belangrijk nieuws op gezondheidsmanagement: beroepsziekten blijken jaarlijks 93% van de totale maatschappelijke schade door werk te veroorzaken. Daarnaast is er een uitbreiding in de maak van de regels rond zorgverlof en vaderschapsverlof.

Inspectie SZW: focus op aanpak beroepsziekten

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat meer capaciteit vrijmaken om beroepsziekten aan te pakken. De jaarlijkse maatschappelijke schade door werk blijkt voor 93% voort te komen uit beroepsziekten. Die treffen naar schatting jaarlijks 50.000 Nederlanders. Momenteel gebruikt de inspectie 70% van haar capaciteit voor het onderzoeken van arbeidsongevallen, terwijl uit onderzoek blijkt dat die slechts 7% van de totale schade veroorzaken. De Inspectie gaat daarom haar prioriteiten herschikken en meer tijd en aandacht besteden aan (preventie van) beroepsziekten.

SZW: Uitbreiding recht op zorgverlof

Zorgverlof voor mantelzorgers wordt uitgebreid. Tot nu toe kunnen werkenden alleen zorgverlof krijgen als zij mantelzorger zijn voor de eigen partner, kind of ouder. Het kabinet gaat die regels verruimen: zorgverlof wordt dan ook mogelijk voor het bieden van mantelzorg aan een zieke vriend of bekende. Dat is niet het enige wat verandert: het recht op zorgverlof geldt daarnaast voortaan voor alle vormen van zorg. Momenteel is het nog beperkt tot levensbedreigende ziekten. Het kabinet voert deze veranderingen door omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben en werknemers moeite hebben om werk en zorg te combineren.

Drie dagen vaderschapsverlof

Ook het vaderschapsverlof wordt uitgebreid. Op dit moment krijgen vaders maximaal twee dagen doorbetaald kraamverlof. Daar komt de optie van drie dagen onbetaald verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof, waarover al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl