Onderhoud of verzekering? Maak heldere afspraken met uw gemeente!

25-09-2017

Door Henri Damen

Sinds twee jaar is het groot onderhoud van scholen in het primair onderwijs gedecentraliseerd en zijn de scholen hier zelf verantwoordelijk voor. Niet alleen het binnen-onderhoud maar ook het (grote) buiten-onderhoud moeten ze zelf regelen. Tot zover een open deur.

Vallende takken = vallende kosten?

Die ogenschijnlijk kleine verandering geeft echter nog altijd veel vraagtekens, merk ik in de praktijk. Want hoe zit het bij schades aan de gebouwen door inbraak, ruitbreuk of afvallende boomtakken? Vallen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, die immers de panden verzekert? Of horen zulke (veelal relatief kleine) kostenposten sinds de nieuwe regeling onder uw onderhoudstaak?

Potje Onvoorzien

Veel scholen tasten daarover in het duister. Dat komt mede doordat de gemeente nog altijd de verzekeringen kiest en de dekkingen, voorwaarden en eigen risico’s bepaalt. Stuk voor stuk keuzes die consequenties kunnen hebben voor de scholen. Stel bijvoorbeeld: een gemeente kiest voor een eigen risico van EUR 2.500. Hoe zit het dan met schades die daarbinnen vallen? Betalen zij die, of landen die als ‘onderhoudskosten’ op jullie bordje? Dan slaat een afgebroken tak al snel een flinke deuk in het ‘potje Onvoorzien’…

Veel vraagtekens

Ook de routing van schadeafhandeling is nog vaak onduidelijk. In beginsel heeft de gemeente (verzekeringnemer) het voortouw. Maar wat is uw rol en positie? Kunt u invloed uitoefenen op de afwikkeling van de schade en op de aanpak en kwaliteit van het herstel? Veel bestuurders willen dat wel, hoor ik om me heen, maar is die ruimte er ook?

Zonnebrand

Er is nóg een ontwikkeling die het steeds belangrijker maakt om de afspraken over verzekeringen met jullie gemeente zo helder mogelijk te maken. Dat is de snelle groei van het aantal scholen die zonnepanelen installeren. Van wie zijn die: van de school of van de gemeente? Wie krijgt de opgewekte energie? En verzekert de gemeente die kostbare panelen via de brandverzekering, of moet uw school dat zelf regelen?

Mijn advies: bespreek al dit soort situaties expliciet met jullie gemeente en maak er heldere afspraken over. Liefst vóóraf. Ik hoor nog te vaak verhalen over lastige discussies en dure tegenvallers. Dat kost even tijd en moeite, maar dan weet je ook écht waar je aan toe bent.

Wilt u met me sparren over dit onderwerp? Bel of mail gerust, ik denk graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.