Nederlander bezuinigt op zorgverzekering

13-08-2015

Eén op de vijf Nederlanders bezuinigt op de zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek onder het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg. Begin 2013 stapte maar liefst 10 procent over naar een andere verzekeraar.

Het aantal overstappers (én het aantal bespaarders) is daarmee fors gegroeid ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2012 en 2011 wisselde nog slechts 8,4 procent respectievelijk 7,6 procent van zorgverzekeraar. In de jaren daarvoor schommelde dat rond de 5 procent.

Jongeren switchen het meest

Vooral onder jongeren steeg het aantal overstappers vorig jaar sterk: 18- tot en met 39-jarigen wisselen nog steeds het vaakst. Van de mensen tussen 40 en 64 jaar en de mensen ouder dan 65 jaar wisselde respectievelijk 6,1 procent en 1,6 procent (2013). Ook in voorgaande jaren wisselden jongeren vaker dan ouderen.

Prijs belangrijkste argument

Belangrijkste argument om over te stappen blijkt financieel. Van de overstappers vindt 34% de hoogte van de premie het belangrijkste argument om over te stappen. Circa 20% van hen beperkt de dekking om de premie (nog) verder omlaag te brengen. De overstappers blijken gemiddeld 31% minder premie te betalen dan de blijvers.

Aanzienlijke prijsverschillen

Door de veranderde samenstelling van het basispakket speelt de premie van de basisverzekering dit jaar mogelijk een belangrijker rol bij het overstappen. De verschillen in premie voor de basisverzekering tussen zorgverzekeraars zijn aanzienlijk.

Meer weten?

Wilt u weten of u met uw (collectieve) zorgverzekering nog steeds het beste af bent? Aon biedt via uw brancheorganisatie maatwerk verzekeringen die speciaal op uw branche zijn afgestemd. De Aon specialisten vertellen u daar graag alles over.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl