Let op: aansprakelijkheid bij brand fors gegroeid!

13-08-2015

De bedrijfsregeling 'Brandregres' is gewijzigd. Veroorzaakt uw organisatie brandschade aan uw omgeving, dan kan de verzekeraar van de gedupeerde(n) de kosten daarvan voortaan volledig op u verhalen.

Het kan gebeuren: brand in uw organisatie. Dat is op zichzelf al erg genoeg. Nog vervelender wordt het als die brand ook schade aan anderen veroorzaakt. Zoals brand-, rook- of waterschade aan omliggende woningen, bedrijven of andere gebouwen. Vaak zullen de eigenaren van die woningen zelf een (brand)verzekering hebben afgesloten. Maar die keert lang niet altijd meer 'vanzelfsprekend' uit.

De wet geeft brandverzekeraars namelijk het recht van verhaal (regres) van de schade op de feitelijke veroorzaker. Dit heet de 'Bedrijfsregeling Brandregres'. Daarin hebben verzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, afspraken gemaakt. Tot nu toe hebben verzekeraars altijd beperkt gebruik van gemaakt van die mogelijkheid tot verhaal. Maar dat gaat veranderen: per 1 januari 2014 is de regeling ingrijpend veranderd. En dat is ook voor uw organisatie belangrijk om te weten.

Oude situatie: tot maximaal EUR 500.000

Brandverzekeraars hadden via de oude regeling al het recht om schade te verhalen op de veroorzaker. Het maximaal te verhalen bedrag was beperkt tot EUR 500.000,-. Eén van de problemen die hierbij ontstond, was dat niet alle verzekeraars zich daaraan conformeerden. Sommige verhaalden méér dan EUR 500.000,-. En verzekeringen sloten daar lang niet altijd op aan.

Nieuwe situatie: verhaal onbeperkt

In de nieuwe regeling is het plafond komen te vervallen. Brandverzekeraars mogen voortaan het volledige schadebedrag verhalen. Voorwaarde - onder zowel de oude als de nieuwe regeling - is dat alleen regres kan worden gepleegd als er aantoonbaar sprake is van onzorgvuldig handelen door de veroorzaker van de brand.

Meer weten?

Wilt u weten of uw brandverzekering voldoende beschermt tegen de risico's van de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres? Aon biedt via uw brancheorganisatie maatwerk verzekeringen die speciaal op uw branche zijn afgestemd. De Aon specialisten vertellen u daar graag alles over.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl