Leerlingen en verzekeringen: 'Hoe zit dat ook alweer?'

5-1-2017

Door Henri Damen

Veel van mijn blogs gaan over de risico's die mensen en organisaties lopen in hun dagelijkse werk. De laatste tijd ontvang ik ook weer veel controlevragen over 'Hoe zit dat ook alweer'?' Afgelopen week nog: een leerkracht die me namens zijn school vroeg 'of kinderen onbegeleid mogen fietsen onder schooltijd, en of ze dan wel verzekerd zijn?'.

Ongevallenverzekering: van deur tot deur

Terechte vraag natuurlijk, en heel herkenbaar. Het antwoord verschilt per soort verzekering. Heeft de school een ongevallenverzekering, dan zijn de kinderen verzekerd tegen ongevalsschade indien ze van hun huis via de snelste weg naar school gaan, tijdens schooltijd én op de (snelste) weg terug naar huis. Van deur tot deur dus. En ja, ook als ze onder schooltijd naar een elders gelegen gymzaal fietsen.

Aansprakelijkheidsverzekering: alleen op school

De aansprakelijkheidsverzekering gaat pas in als een kind op school is aangekomen, dus door het hek is, of als leerlingen onder schooltijd én onder toezicht naar een andere locatie gaan. Ook dáárom moet reizen onder schooltijd liefst onder toezicht gebeuren.

Veroorzaakt een leerling onderweg van of naar school schade aan een ander, dan is eerst de AVP-polis van de ouders aan de beurt, en pas daarna die van school. Overkomt een kind iets onder uw toezicht, of terwijl u toezicht had moeten houden? Ja, dan is de schoolpolis natuurlijk wél aan de beurt, en zal per situatie worden gekeken of u iets te verwijten valt.

Steeds vaker particulier (AVP) onverzekerd

Over aansprakelijkheid gesproken: ik maak steeds vaker situaties mee waarbij ouders geen particuliere aansprakelijkheid verzekering blijken te hebben. Veroorzaakt een leerling dan schade, dan is dat ook voor de school heel lastig. Laatst nog: een scholier had met de fiets op weg naar school per ongeluk een kras op een auto gemaakt maar was doorgereden. De eigenaar volgde het kind en kwam op school verhaal halen. Wat doe je dan? Wat is je positie? Geef je de contactgegevens? De ouders (nieuwkomers in Nederland) hadden geen particuliere aansprakelijkheidsverzekering, en dat wist de school niet - dat was er bij de intake van de leerling bij in geschoten.

Waar ligt de grens? Moet je als school altijd maar inspringen? Of zelfs de volledige particuliere aansprakelijkheidsverzekering van zo'n leerling op je nemen? Als u wilt sparren over de ontwikkelingen in claimcultuur en risico's, bel of mail gerust.

Wilt u ook uw scholierenverzekeringen optimaliseren?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.