Kinderopvang in een MFA? Zorg voor uw eigen noodplan!

15-05-2017

Door Henri Damen

Kinderopvang en scholen werken steeds meer samen. Ook vanuit het ministerie wordt hier over nagedacht en is er beleid voor gemaakt. Recent heb ik hier een artikel over gedeeld. In het recente rapport "advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang (27 maart 2017 gepubliceerd)" benoemt de overheid een aantal mogelijke vormen van samenwerking in multifunctionele accommodaties, de zogeheten MFA's.

Prima opties, naar mijn idee, die goed passen in de huidige tijd. Toch ontbreekt daar iets aan. Wat ik mis in die plannen, is een stukje risico-inschatting bij de MFA's. Binnen een schoolstichting kan het gebeuren dat meerdere locaties in één MFA zijn gevestigd. Hiervoor wordt dan een VVE opgericht voor het beheer van het pand.

Ik heb daar eerder al eens een blog over geschreven, "MFA of IKC + VVE = AVB!", maar de materie is onverminderd actueel. Want voor het onderwijsdeel is het namelijk weliswaar glashelder - daar is de overheid verantwoordelijk voor de huisvesting en eventuele vervangende ruimte bij schade. Maar hoe zit dat bij kinderopvangorganisaties? Daarvoor blijkt niets geregeld!

Dat dwingt bestuurders in de kinderopvang tot actie: zij moeten een noodplan maken. Inclusief heldere noodscenario's. Met liefst panklare oplossingen om de kinderen zo nodig op een andere locatie op te vangen, als een grote calamiteit hun pand treft. Zodat zijn vrijwel direct door kunnen draaien op een (tijdelijke) andere plek.

Dat is niet eenvoudig. De afgelopen jaren was her en der wel noodcapaciteit genoeg. Maar de laatste maanden is dat anders: er is weinig leegstand meer, en weinig geschikte noodlocaties. Dat maakt een goed calamiteitenplan belangrijker dan ooit. Zodat u weet wat uw opties zijn, als er eens echt iets mis gaat.

Zo vraagt het rapport `Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang' bestuurders in de kinderopvang om vooruit te kijken. Door er goed over na te denken, kunt u teleurstellingen voorkomen. Gelukkig: het maken van een noodplan kunt u in principe zelf, net als het maken van afspraken met de gemeente of de vastgoedeigenaar. Wat ik voor u kan doen, is u helpen om via de bedrijfsschadeverzekering de kosten vergoed te krijgen, mocht uw noodplan ooit in werking moeten treden.

Ziet u aanleiding om uw noodplannen en uw keuze-opties door te lichten?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.