Ken de risico’s van de claimcultuur: graaf niet uw eigen premie-graf!

04-06-2018

Door Henri Damen

Soms maak ik me zorgen over ontwikkelingen in de onderwijssector, maar merk ik hoe moeilijk het is om mijn zorgen uit te leggen aan relaties. Verzekeringen en risicomanagement kunnen helaas op weinig interesse rekenen bij de meeste bestuurders en managers. Ik herinner me nog goed dat een van mijn oude relaties mij vroeg: “Henri, doe mij een alles-is-gedekt-polis, maakt niet uit wat het kost.” Het zegt alles over de tijd die ondernemers kwijt willen zijn aan verzekeringszaken.

Verzekeringen: een noodzakelijk kwaad

Als ondernemer had ik vroeger zelf ook weinig op met verzekeringen. Mijn tussenpersoon deed zijn best om zaken uit te leggen over dekkingen en schade, en ik vond het allemaal wel best. Hij probeerde mij destijds te helpen zoals ik dat nu bij anderen doe. Ik help relaties met het inschatten van risico’s en leg uit hoe dekkingen in elkaar steken. Soms in persoonlijke gesprekken, maar ook een blog als deze biedt uitkomst.

Aansprakelijk of niet?

De alles-is-gedekt-polis waar mijn relatie om vroeg bestaat gelukkig niet: het zou een organisatie van alle verantwoordelijkheden ontslaan. Toch bekruipt mij af en toe het gevoel dat veel bestuurders in het onderwijs nog altijd het liefst zo’n ‘all inclusive’ dekking zouden willen. Ik ervaar namelijk dat scholen vaak de verantwoordelijkheid nemen bij schade terwijl ze niet aansprakelijk zijn. Organisaties dragen liever zelf de kosten dan de verantwoordelijke erop aan te spreken. Begrijpelijk, want discussies met ouders vermijdt u liever. Zij schuiven u al snel de verantwoordelijkheid toe met als argument dat hun kind op uw school zat toen er iets gebeurde. Maar het gemak van het indienen van een schadeclaim leidt op langere termijn tot maar één ding: premiestijging.

Wat ook niet helpt, is dat het op veel scholen schort aan goede vastlegging of tijdige melding van schades. Lastig, want dat verzwakt uw positie als verzekerde tegenover de verzekeraar. Stapt die laatste naar de rechter, dan eindigt u met lege handen.

Claimcultuur: het begin van hogere premies

Door de claimcultuur keren verzekeraars steeds vaker schades uit die feitelijk niet onder de dekking vallen. Met als gevolg: premiestijgingen, jaar op jaar. Niet zo vreemd dus dat verzekeraars hun premies steeds vaker differentiëren, met een laag en een hoog eigen risico. Dat laat de keuze aan de school: wil je een scherpe prijs of betalen voor gemak?

Heeft u hier uw eigen mening over? En wilt u bewust sturen op uw premies en uw claimbeleid? Laat het me weten – dan denk ik graag met u mee voor een goede oplossing!

Wilt u ook met uw claimbeleid premiestijgingen voorkomen?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.