Van schoolfoto's tot smartengeld: is uw school klaar voor een crisis?

19-09-2017

Door Henri Damen

Vlak voor de zomervakantie kwam er een uitspraak van de rechter: de Maria Montessori basisschool in Den Haag werd veroordeeld nadat 2 leerlingen niet op de schoolfoto waren gegaan. Deze kinderen hadden verlof gekregen voor het islamitische offerfeest, maar misten daardoor de schoolfotograaf.

Verantwoordelijkheid van de school

De moeder van de meisjes stelde dat de kinderen daardoor een trauma hadden opgelopen: zij werden nu dagelijks geconfronteerd met een klassenfoto waar zij zelf niet op stonden. De moeder vond dat de verantwoordelijkheid van de school en eiste smartengeld: EUR 10.000. De rechter ging mee in de claim dat de school te weinig rekening had gehouden met de belangen van de meisjes bij het plannen van de fotograaf en stelde de moeder in het gelijk: de school moest betalen. Niet het geëiste bedrag, maar EUR 500. Of de school in hoger beroep gaat, is op dit moment nog niet helder. Tot zover de feiten.

Zinvolle vragen

Die casus riep naast principiële discussies ook zinvolle vragen op. Wat kun je er als school/bestuur van leren? Waar moet je rekening mee houden bij het plannen van zo'n schoolfotograaf? Tot waar reiken je verantwoordelijkheden? Horen schoolfoto's bij het vaste takenpakket van de school? En zou je in zo'n geval als dit safer zitten als je het plannen van het schoolfotomoment volledig in handen zou geven van de fotograaf?

Zorgplicht en governanceregels

Vanwege dat enorme kennisverschil geldt er voor verzekeringsadvies tegenwoordig een sterke ‘zorgplicht’: als adviseur ben ik in hoge mate mede verantwoordelijk dat u uw risico’s op de juiste manier ziet, in kaart brengt én afdekt. Dat vind ik ook echt zo: we zitten er SAMEN in!

Of, nog verder: als het missen van een schoolfoto kan leiden tot smartengeld, what's next? Breken er ook kinderharten als je voor het jaarlijkse schoolreisje - dat al decennialang naar die mooie regionale dierentuin ging - een andere bestemming kiest? (U weet hoe kinderen al lang van tevoren kunnen uitkijken naar traditionele uitjes: "Straks, als wij in groep 8 zitten, gaan wij óók op kamp!") Kunt u ook dáár een claim voor aan uw broek krijgen?

Nadenken over crisiscommunicatie

Deze casus is niet direct een zaak voor een verzekeraar. Wel is het voor mij eens te meer een signaal dat scholen steeds nadrukkelijker moeten nadenken over hun crisiscommunicatie en hun juridische back-up. Zeker in deze tijd van sociale media en korte lontjes. Een tweet, snap of insta is snel gemaakt. En gaat zoiets viral, draai het dan nog maar eens terug...

Daarom moet elke moderne school in mijn optiek een helder beleid hebben voor dit soort situaties. Met een duidelijk protocol en vaste communicatielijnen en verantwoordelijkheden. De uitdaging is om dit niet alleen bij het bestuur en staf goed tussen de oren te krijgen, maar in de hele organisatie. Gelukkig zijn er ervaren professionals die u daarbij kunnen helpen.

Als verzekeringsadviseur kan ik u niet overal tegen beschermen. Maar ik denk wel graag met u mee.

Wilt u ook grip op uw crisiscommunicatie?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.