Over inkopen & kwaliteit: wilt u een verzekeringspolis of toiletpapier?

Door Henri Damen

Scholen en instellingen in de publieke sector moeten flink op de kosten letten. En dat is terecht. Ze besteden immers publiek geld, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het is goed om te weten dat de wetgeving hierbij helpt: voor grote opdrachten moet men een aanbestedingstraject doorlopen. Maar moet de prijs altijd zwaarder wegen dan de kwaliteit?

Een voorbeeld. We ontvingen een verzoek om in te schrijven op een aanbesteding. Deze was redelijk standaard van opzet, maar wat opviel, was de weging: 60% voor de prijs en 40% voor de kwaliteit. Daar lopen we vaker tegenaan. De prijs is dus belangrijker dan de kwaliteit van de dekking(en). Daarmee schakel je op voorhand een dekking zonder verrassingen uit en loop je het risico dat je met allerlei uitsluitingen te maken krijgt. Het is goed om te beseffen dat het hier om een complexe procedure met allerlei juridische elementen gaat. Het is geen pallet toiletpapier, dat je tegen de laagste prijs inkoopt.

Knock-outsysteem

Een paar zinnen verder volgde een wensenlijst, waarbij de eerste drie punten meteen telden als ‘knock-outsysteem’: voldoe je daar niet aan, dan val je direct af. Lastig ... want wat als ik wel degelijk een zinvolle vraag heb of een waardevol advies, maar niet op voorhand die drie punten kan afvinken? Is dan al mijn tijd en meedenken op voorhand verspilde moeite? In deze casus was er geen optie om hier vragen over te stellen of om uit te leggen waarom dit systeem voor ons niet werkbaar is. Een gemiste kans, zou ik zeggen. 

Irreële eisen

Vervolgens viel mijn oog op de eis aan het eind van de aanvraag: “De opdrachtnemer moet alle schades uit het verleden overnemen van de vorige partij en deze afhandelen”. Beseft zo'n aanvrager eigenlijk wel wat hij daarmee vraagt? Hoe reëel (en zinvol) is zo’n eis? De nieuwe partner kent die dossiers namelijk niet en kan sowieso geen uitkering doen namens een ander panel van verzekeraars. En niet in de laatste plaats: de oude makelaar is er al voor betaald! 

Logisch denken

Mensen en organisaties zijn in toenemende mate onderbezet en overbelast. Als gevolg daarvan kiezen we, bij gebrek aan tijd om in de inhoud te duiken, voor een eenvoudiger criterium: de prijs. Het lijkt een simpele oplossing, maar gelooft u mij: geld alleen heeft nog nooit een goede verzekeringspolis opgeleverd! Hoe het wél werkt? Als u reëel nadenkt over wat u vraagt van uw makelaar en de verzekeraar en bedenkt welke risico's hij van u overneemt, dan is het logisch dat daar een redelijke prijs bij hoort. Uw polis is tenslotte ook flink méér waard dan die pallet toiletpapier. 

Wilt u de juiste keuzes maken?

Koopt u uw verzekeringen ook anders in dan uw toiletpapier? En wilt u hier eens van gedachten over wisselen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via 06 – 138 174 17 of henri.damen@aon.nl.