Pats! Hoor ik daar een tablet vallen...?

02-10-2017

Door Henri Damen

Het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs blijft maar toenemen. In het gemiddelde lokaal hangt, staat en ligt tegenwoordig voor een kapitaal aan interactieve lesborden, tablets, computers en andere ICT-apparatuur.

Twee hoofdstromen

Noem me een vakidioot, maar vanuit het oogpunt van risicomanagement zie ik dan vooral - naast heel veel innovatie - heel veel risico's. Twee hoofdstromen, om precies te zijn, die je ook als school volgens mij heel goed in de peiling moet hebben. Dat zijn:

  • schade aan/met de gebruikte apparaten
  • schade als gevolg van digitale middelen

Wie draait op voor de schade?

De eerste, schade aan/met de apparaten, is heel simpel. Stel, een tablet of laptop raakt in de les beschadigd door handelingen van het kind. Pats, scherm kapot. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren. Maar wie draait er dan op voor de schade?

Daarvoor zijn diverse scenario's. Is het apparaat eigendom van de school, dan is er beperkt kans op schadevergoeding. Het is immers een leermiddel dat u ter beschikking stelt (vergelijkbaar met kostbare schoolboeken); daar kunt u de leerling niet voor aansprakelijk stellen. U kunt zich hiervoor wel verzekeren, maar de premies daarvoor zijn vaak vrij hoog.

(Tip: zorg altijd wel voor enkele gebruiksklare reserve-apparaten, zodat de lessen wel ongestoord kunnen doorgaan als er eens een tablet sneuvelt.)

Hacks en datalekken

Met de tweede - schade als gevolg van digitale middelen - bedoel ik schade door onzorgvuldig omgaan met wachtwoorden of foute software. Denk aan illegale software, gebrek aan virusbeveiliging, hacks of datalekken. Ook afgelopen jaar is het leerlingen gelukt om in te breken in de schooladministratie en cijfers aan te passen. Komt zoiets groot in de media dan is dat slecht voor de goede naam van de school. Bovendien moet je dan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens én loop je kans op een flinke boete.

Wij hebben al meerdere keren informatie gegeven over de risico's rond datalekken. Dit is momenteel risico nummer 1 in Nederland. Wilt u daar ook meer over weten? Laat het me gerust weten, dan praat ik u graag bij, ook over de mogelijke oplossingen.

Wilt u ook meer inzicht in de ICT-risico's op jullie school?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.