Hoe houdt ú straks uw vervangingskosten binnen de perken?

16-1-2017

Door Henri Damen

Er werden grote wijzigingen verwacht bij het vervangingsfonds. Recent is hier meer duidelijk over geworden. Een aanpak met een gefaseerde uitstroom uit het Vervangingsfonds door schoolbesturen die daar klaar voor zijn lijkt op dit moment het meest waarschijnlijke scenario. Echter u heeft een keus, namelijk:

Vervanging zelf betalen

Dit heeft voor u als werkgever grote gevolgen. Bij (langdurige) ziekte van uw medewerkers kunt u de loonkosten voor vervanging dan niet meer verhalen op het Vervangingsfonds. Die moet u zelf betalen, of daar iets voor regelen. Gaat dat u meer geld kosten dan voorheen? Niet noodzakelijkerwijs. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie kan de nieuw situatie voor u voordeliger uitpakken. Maar het kan ook valkuilen opleveren.

HR in de hoofdrol

Eén ding is in elk geval helder: uw HR-medewerker krijgt een hoofdrol bij het beheersbaar houden van uw loon- en vervangingskosten. Verzuimbeperking wordt belangrijker dan ooit. En dat kan uw HR-specialist niet alleen: die heeft van u als eindverantwoordelijke helderheid nodig over het beleid op dit dossier, inclusief uw volledige steun en back-up.

Ter voorbereiding: belangrijke vragen

Daarom is het zaak nu alvast goed na te denken over de volgende vragen:

  • Welk beleid heeft u in de organisatie aangaande verzuim?
  • Heeft u wel eens een analyse gemaakt van het verzuim binnen uw organisatie?
  • Heeft uw organisatie een goede en doortastende casemanager?
  • Weet u wat de oorzaken zijn van het verzuim en hoe gaat u hiermee om?
  • Wat doet u om verzuim te beperken?
  • Wat is uw beleid op het punt van duurzame inzetbaarheid? 

Laat u goed adviseren

De lijst is niet uitputtend, maar wel punt voor punt belangrijk. Zeker als u straks zélf de verzuimrekening gaat betalen. Daarom raad ik u aan om hier in de komende tijd goed over na te denken, liefst met deskundige hulp. Er zijn diverse partijen in de sector waarmee u van gedachten kunt wisselen over de opties en de gevolgen. Ook Aon helpt u daar graag bij: wij hebben de expertise én de onafhankelijkheid om u daarbij goed te kunnen adviseren.

Wilt u sparren over dit onderwerp, en weten of u ook kunt besparen na het Vervangingsfonds? Ik reken het graag voor u uit.

Wilt u ook besparen als het vervangingsfonds verdwijnt?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.