Generatiebeleid: verschillend handelen bij jong en oud werkt!

12-06-2018

Door Henri Damen

In een vorige blog riep ik u op om extra aandacht te geven aan generatieverschillen in uw organisatie. Het creëren van een gezonde balans op de werkvloer is ingewikkeld: iedere generatie stelt andere eisen aan werk en dienstverband. De één wil eerder met pensioen, de ander wil meer vakantiedagen of een sabattical, en een derde wil al na een paar jaar ‘hoppen’.

Hoe ga je als HR en directie met deze verschillen om? Hanteert u één generiek personeelsbeleid of houdt u rekening met de verschillende fases waarin werknemers zich bevinden? Aan de hand van pensioenbeleid en -voorlichting laat ik graag zien hoe u met verschillende leeftijdsgroepen rekening kunt houden, en waarom dat veel oplevert!

Eerste hulp bij pensioensopbouw

Werknemers gaan anders over hun pensioen denken naarmate ze ouder worden, en dat is logisch. De oudste ‘boomers’ zijn al met pensioen, maar de middengroep viel net buiten de boot. Zij die na 1952 werden geboren waren in gedachten misschien al klaar met werken, maar kunnen fluiten naar een VUT of BAPO en zullen doormoeten tot hun 65e. Zij zijn zo dichtbij hun pensioen dat ze graag meer willen weten over hun financiële mogelijkheden. Ook werknemers van generatie X zijn al met hun pensioen bezig en zoeken financiële zekerheid.

Voor deze werknemers komt het pensioen in zicht, dus is het slim hier extra aandacht aan te besteden. Neem deze generatie pro-actief mee in de ontwikkeling van hun pensioensopbouw en de keuzes die ze daarin hebben.

Vraag het ze zélf

Denk bijvoorbeeld aan het aftoppen van pensioenbedragen bij een salaris boven de 100.000 euro. Vooral werknemers aan het eind van hun carrière krijgen hiermee te maken. Vraag hun input bij het zoeken naar oplossingen. Zien zij de aftopping graag gecompenseerd met persoonlijke toeslagen of komen ze zelf met ideeën? Door deze betrokkenheid houdt u oudere werknemers geïnformeerd en tevreden!

Jong en onbezonnen?

Voor generatie Y en Z zijn pensioenen nog een ver-van-mijn-bed-show. Dat betekent niet dat u als werkgever niets voor deze werknemers kunt betekenen. Met presentaties of trainingen over pensioensopbouw en financiële fitheid maakt u werknemers bewust van de investeringen die zij (moeten) doen in hun toekomst. Dat nemen ze u in dank af, nu én straks!

Het verschil in het belang van de pensioensopbouw en hoe u leeftijdsgroepen hierover op de hoogte houdt is slechts één van de vele voorbeelden waarbij een generatiebeleid vruchtbaar blijkt. Ik weet dat het geen makkelijke klus is, maar ben benieuwd hoe u de behoeftes van leeftijdsgroepen in uw beleid terug laat komen. Daarover ga ik graag eens het gesprek met u aan.

Wilt u in de behoeftes van alle generaties in uw organisatie voorzien?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.