Basisscholen en inventaris: Heeft u een gat in uw dekking?

08-05-2017

Door Henri Damen

Primair onderwijs en de inventaris, het blijft een leuke combinatie. Steeds weer steekt de discussie de kop op: wie is waar verantwoordelijk voor, de school of de gemeente?

Recent zat ik aan tafel met een schoolbestuur én de lokale bestuurder. Allebei wilden ze wel eens góed uitgelegd krijgen wie waarvoor opdraait als het gaat om schoolinventaris. Dat soort gesprekken doe ik met veel plezier. Vóóraf over risico's praten, met alle betrokkenen - dat zouden meer mensen moeten doen! Het geeft helderheid over de taken en verantwoordelijkheden: de wettelijke verplichtingen van de gemeente, de wensen en verwachtingen van de school. Dan kun je zo nodig passende afspraken maken.

In dit geval was het iets complexer. Het ging niet alleen over de waarde van de inventaris. Die was ooit getaxeerd en sindsdien regelmatig geactualiseerd, en door de gemeente verzekerd. De school had zich zélfs - op mijn advies, zeiden ze er ruiterlijk bij - laten noteren als medebelanghebbende. Zodat ze bij schade ook nog invloed hebben op de afhandeling.

Lastiger werd het toen het ging over het pand. Groot onderhoud is tegenwoordig immers een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, die hiervoor ook extra budget krijgt. Maar wat is er afgesproken rond het controleren van de CAR-verzekering van een aannemer? Of regelt het schoolbestuur zelf de CAR-verzekering?

Iets soortgelijks speelde ook voor de brand- en inbraakalarmen. Die waren enige jaren geleden met subsidie geïnstalleerd, maar raakten inmiddels flink verouderd. Wie betaalt de oplopende onderhoudskosten? En wat voor eisen stelt een verzekeraar eigenlijk aan zulke beveiligende uitrusting?

Nog zo'n actueel voorbeeld: zonnepanelen op het schooldak. Lekker 'groen' en goed voor het milieu, zeker. Maar wie betaalt ze, en wie is vervolgens de eigenaar? Wat zegt de opstalverzekeraar van deze waardestijging? En wat als de installatie beschadigd raakt, of als de panelen na een paar jaar kuren gaan vertonen? Zolang de schoolgebouwen geen eigendom van de scholen zijn, kunnen dit soort zaken leiden tot pittige discussies. Vaak pas achteraf. Daarom hamer ik altijd op goed overleg en heldere afspraken. Zodat je weet waar je aan toe bent als het onverhoopt tóch mis gaat.

Wilt u ook geen gaten in uw inventarisverzekering?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.