Exit Vervangingsfonds: hoe vangt u dat op?

02-03-2016

Er lijkt geen ontkomen meer aan: het Vervangingsfonds verdwijnt. In Den Haag hebben ze het over 'ergens tussen 2018 en 2020'. Dat lijkt nog ver weg. Toch is het goed om er nu alvast over na te denken. Wat betekent dat voor uw school? En hoe gaat u dat opvangen?

Strategie bepalen

Bij Aon hebben we zeker geen sluitende antwoorden op alle vragen. Wat we wel adviseren is om nu al uw strategie voor 2018 zorgvuldig te bepalen. Wordt u bijvoorbeeld eigenrisicodrager? Of liever niet? Hoe zit het met uw verzuimpercentages? En zou u die bijvoorbeeld met hulp van professionele begeleiding omlaag kunnen brengen, zodat u straks een gunstiger uitgangspositie hebt?

Verzuim van nu telt al mee!

Om u ook vanaf 2018 tegen de kosten van verzuim te verzekeren, kunt u natuurlijk een verzekering afsluiten. Maar let op: de verzekeringspremie die u straks betaalt wordt gebaseerd op uw schadelast van de voorgaande drie jaren. Met andere woorden: het verzuim van nu telt al mee voor uw premie in 2018! Veel schoolbestuurders weten dat nog niet, of realiseren zich dat nog onvoldoende.

De adviseurs van Aon kunnen u helpen bij het opstellen van een doordacht plan om het verzuim terug te dringen en een vangnet te creëren voor als het Vervangingsfonds wegvalt.

Wilt u eens met onze adviseurs praten?

Stuur een e-mail naar onderwijs@aon.nl of bel met Michiel van Bohemen (071 - 364 3151) of Elise van Noort (071 - 364 3144). Wij helpen u graag.