De stageovereenkomst: uw garantie voor ‘voldoende toezicht’

16-10-2017

Door Henri Damen

In een eerdere blog heb ik geschreven over de aansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van het tragische schoolzwemongeluk in Rhenen. Hierbij wil ik daar nog even kort op terugkomen met een belangrijke aanvulling.

Zoals gezegd zijn er op dit moment geen wettelijke normen voor voldoende toezicht bij schoolactiviteiten of voor de maximale groepsgrootte per begeleider. Wat er echter wel is, is een Protocol Schoolzwemmen van de Rijksoverheid. Dit kunt u eenvoudig online vinden, of gewoon bij mij opvragen – dan stuur ik ’m u met plezier even toe.

Aantoonbaar uw best gedaan

Werken met dit protocol is uiteraard geen garantie dat er niks mis gaat. Ook toezicht is mensenwerk. Het grote verschil is: hanteert u dit protocol, dan kunt u als organisatie in geval van een ongeval wel aantonen dat u uw best heeft gedaan om de risico’s te beperken.

Ook voor stages

Dat geldt niet alleen bij schoolzwemmen en sport- en speldagen, maar bijvoorbeeld ook bij stages – die immers één grote ‘buitenschoolse activiteit’ zijn, en waarbij u het houden van toezicht op de veiligheid van uw leerling feitelijk overlaat aan een ander, de stageaanbieder.

Goedgekeurde overeenkomst

Daarom is het bij stages heel belangrijk om te werken met een (goedgekeurde) stageovereenkomst. Dat schiet er nog vaak bij in, merken wij in onze praktijk. Natuurlijk, ik snap best dat er – met name in het praktijkonderwijs – vaak drempels zijn waardoor het niet lukt om de afspraken op papier te krijgen. Wegens drukte bijvoorbeeld, of doordat de school er niet hard genoeg op aandringt uit angst dat de stageaanbieder afhaakt. Maar als verlengstuk van een helder protocol op school is een goedgekeurde stageovereenkomst cruciaal, voor alle partijen overigens. ‘Better safe than sorry.’

Handvatten geven

Als bestuurder is het uw taak om uw mensen handvatten te geven voor het vinden en regelen van passende, veilige stageplaatsen. En om alles te doen om schade te voorkomen. Wij helpen u daar graag bij. Daarom geven wij regelmatig presentaties aan stagecoördinatoren. Daarin vertellen wij ze over de aansprakelijkheden bij stages en de mogelijkheden om uw risico’s daarin te beperken.

Ja, dat kan ook bij u op school. Interesse? Zegt u het maar, we komen graag naar u toe.

Wilt u ‘voldoende toezicht’ voor uw leerlingen, ook op stage?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.