'De groep onder de loep': tijd voor een toezichtquotum?

13-02-2017

Door Henri Damen

"Henri, geldt er eigenlijk een quotum voor het toezicht dat we moeten houden op onze groepen, in en buiten school?", vroeg een onderwijsdirecteur me van de week. Hij klonk bezorgd: zijn school was verwikkeld in een nare discussie met een paar ouders over een naar ongelukje tijdens een sportdag. Had de school wel genoeg toezicht gehouden?

Harde wetmatige normen daarvoor zijn er niet, goede vuistregels wél! Laten we eerst eens kijken naar de verschillende schoolverzekeringen die dekking bieden voor de school én de leerlingen. Dat zijn er 3, elk met eigen strekking en dekking:

  • De ongevallenverzekering. Deze dekt schade door medisch vast te stellen letsel en/of blijvende invaliditeit aan het lichaam. Voor leerlingen en vrijwilligers geldt de dekking tijdens schooltijd inclusief de heen- en terugreis vanaf huis, via de kortste weg. Medewerkers van de school hebben (bij Aon) allemaal 24/7 dekking.
  • De reisverzekering. Deze geldt voor door school georganiseerde reizen en kent drie dekkingen: annulering, reisbagage en medische kosten. Deze laatste als aanvulling op de eigen persoonlijke zorgverzekering. 
  • De aansprakelijkheidsverzekering. Deze biedt primaire dekking voor zaak- en letselschade die verzekerden (leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers) oplopen tijdens door school georganiseerde activiteiten. Veroorzaakt een verzekerde zélf schade, dan biedt deze polis een ‘secundaire dekking’: eerst dient de eigen particuliere aansprakelijkheid te worden aangesproken. 

Een toezichtquotum is er voor de eerste 2 verzekeringen niet. Bij de derde zal duidelijk moeten zijn of de school aansprakelijk is. Dat is lang niet altijd het geval. Vaak zijn (mede-)leerlingen de veroorzakers. Mijn vuistregel: bij normale activiteiten is 1 leerkracht of volwassene per klas/groep genoeg. Daarmee kan de school doorgaans prima aangeven wat er is gebeurd, en of de school of een leerling de veroorzaker (en dus aansprakelijk) is.

Bij buitenlandreizen en activiteiten zonder begeleiders adviseer ik u dringend om een heldere gedragscode af te spreken met de ouders en de kinderen, ook schriftelijk. Daarnaast – heel belangrijk – is het steeds vaker zaak om te controleren of leerlingen thuis verzekerd zijn. We merken namelijk steeds vaker dat lang niet alle (nieuwe) Nederlanders zich verzekeren tegen aansprakelijkheid. Niet iedereen ziet daarvan het belang, of heeft er het budget voor (over). Ik raad u sterk aan om dat in kaart te brengen bij uw leerlingen! Dat is even wat extra werk, maar u kunt er veel ellende mee voorkomen. Voor uw leerlingen, voor hun ouders én voor u zelf.

Wilt u eens sparren over deze gedachten/adviezen? Bel of mail gerust, ik help u graag.

Wilt u ook voldoende toezicht houden op uw klassen?

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 13 81 74 17, of via henri.damen@aon.nl.