Collectieve zorgverzekering? Liever via u, de werkgever!

11-01-2016

Het is er weer de tijd van het jaar voor: het vernieuwen van de zorgverzekering. Uw mensen worden weer volop bestookt met acties en aanbiedingen. Collectief heeft dan vaak de voorkeur: daarbij krijg je als verzekerde vaak nét een scherpere premie. Of krijg je leuke extra's in de vorm van ruimere dekkingen en/of vergoedingen.

Vinger aan de pols

Maar u, waar staat u als werkgever in dit verhaal? Ook u kunt uw mensen een collectieve zorgverzekering bieden. Met alle voordelen van dien. En met enkele belangrijke extra voordelen voor u zelf. In de eerste plaats kunt u bij een collectieve zorgverzekering via de werkgever de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden. Met respect voor de privacy van uw mensen krijgt u wel inzicht in de (ziekte)verzuimgegevens. Nuttige informatie waar u wat mee kunt!

Risico 100% bij u?

Daarnaast speelt er nog iets anders: regelt u een goede collectieve zorgverzekering voor uw mensen, dan kunt u mede sturen wat daar in zit. Een verzekering voor reïntegratie-budget bijvoorbeeld. Sommige medewerkers verzekeren dit zelf al mee, maar andere niet: die kiezen de allergoedkoopste budgetverzekering en leggen het risico van eventuele reïntegratie-kosten voor 100% bij u.

Terecht? Zegt u het maar ...

Solidaire oplossing

Kunt u daar iets aan doen? Ja zeker! De keuze voor een zorgverzekering is natuurlijk ieders goed recht. Maar wat is er tegen om uw mensen een goede collectieve zorgverzekering te bieden die óók uw belangen afdekt? U mag wel degelijk een appèl doen op het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid van de collega's binnen uw organisatie. Zeker in deze tijden, waarin het in ieders belang is om continuïteit te bewaken en risico's niet eenzijdig af te wentelen op anderen. Een naar alle kanten solidaire oplossing dus!

Een goed aanbod!

Keuze is er te over op dat vlak. Collectieve branchegerichte zorgpolissen via werkgevers bieden vaak minstens zulke scherpe tarieven en ruime voorwaarden als budgetverzekeringen. En dekken heel goed de sectorspecifieke zorgrisico's. Daarmee doet u uw mensen dus oprecht een goed aanbod.

Wel of niet meedoen?

Aan u om dat aanbod voor te selecteren voor uw mensen en het ze helder te presenteren. Zodat ze de voordelen en de dekkingen kennen en begrijpen. Dan is het aan hen om - heel bewust - hun eigen keuze te maken. Wie dan bewust niet meegaat in het collectieve aanbod maar puur kiest voor de individuele budgetoplossing, zal ook niet raar opkijken als zijn werkgever sommige zaken niet vergoedt.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl