Claimcultuur? Daar is wat aan te doen!

13-08-2015

De voorspelling weerklinkt regelmatig: in navolging van Amerika ontstaat ook in Nederland een 'claimcultuur'. Vervelend, want daardoor stijgen de premies. Gelukkig kunt u als organisatie daar wat tegen doen. Dat begint bij bewustwording.

Onlangs stond in het Algemeen Dagblad het artikel 'Gat in de broek: de school betaalt wel'. Daarin klonk een duidelijke alarmbel over het grote aantal claims dat bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars wordt ingediend. Door leerlingen en hun ouders, maar ook door medewerkers die hun werkgever aansprakelijk stellen. Daardoor neemt de druk op de aansprakelijkheidsverzekering van de instelling toe, en stijgen de premies.

Stijging aantal claims

Over een periode van tien jaar ziet Aon een duidelijke (en naar het schijnt structurele) stijging van het aantal claims bij scholen. Op jaarbasis dient inmiddels één op de twee onderwijsinstellingen minimaal één claim in. Bij grotere instellingen met meer leerlingen ligt dat aantal naar rato wat hoger, bij kleinere naar rato juist wat lager.

Veel hogere claims

Veel van deze claims betreffen relatief kleine schades en bescheiden schadebedragen. Denk daarbij aan zaken als gescheurde kleding en kapotte telefoons, waarvoor leerlingen of hun ouders de school aansprakelijk stellen.
Daarnaast is ook het aantal claims met een groot schadebedrag de afgelopen tien jaar gestegen. In absolute aantallen zijn er veel minder grote claims dan kleine, maar de grote claims hebben wel een enorme impact. Zeker als daarbij sprake is van letselschade. Verzekeraars moeten daarvoor - naast de feitelijke uitkeringen - ook forse reserveringen aanhouden. Dat telt allemaal flink mee in het resultaat.

Premieverhoging

Vanwege die ontwikkelingen hebben verzekeraars per januari 2014 een premieverhoging moeten doorvoeren. Dit is vervelend maar helaas wel begrijpelijk. De afgelopen jaren hebben verzekeraars op deze verzekeringen vrijwel structureel rode cijfers geschreven. Voor iedere euro die aan premie werd betaald is ongeveer EUR 1,30 aan schades uitgekeerd en/of gereserveerd.

Is het aantal claims te beïnvloeden?

Ja, Aon meent van wel. Niet altijd, maar bepaalde patronen kunnen wel degelijk doorbroken worden. Het begint met bewustwording. 'Weten wat er speelt', en om wat voor aantallen en bedragen dat gaat. In de praktijk merken wij dat lang niet alle onderwijsinstellingen zich bewust zijn van de schades die zijn voorgevallen en ingediend. In volgende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen met meer informatie en praktische tips.

Meer weten?

Kunt u niet zo lang wachten, maar wilt u ook actief meedoen om het aantal claims te beperken en daarmee uw premie zo scherp mogelijk te houden? Onze specialisten helpen u graag.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl